SiteGround/ Darth Vader office

София, 2015. Съвсем реален, дойде и аз не знам от къде. Игра билярд, хвърли в десетката и изхриптя със задоволство. Разходи се наоколо, мина покрай мен и аз замръзнах. Като че ли беше истински!

Спря се до портрета си, поклати глава и приглади едно "стики", изглеждаше доволен. Чуваше се само онова негово тежко дишане, след това влезе в кабинета си! 

Така протече един работен ден в офиса на SiteGround. За всякакви въпроси търсете архитектите от CacheAtelier

IMG_2828.jpg
IMG_2855a.jpg
IMG_2871.jpg
IMG_2881.jpg
IMG_4940.jpg
IMG_4947.jpg
IMG_2888.jpg
IMG_4915.jpg