Gentle house

София, 2017.  Малък комплекс от четири къщи. Снимките се направиха в няколко последвателни дни с цел разнообразие в осветеността и изглед на архитектурата. 

Комплекса е дело на PL consult/ арх.А. Панов

_MG_2109.jpg
_MG_2115.jpg
_MG_2138.jpg
_MG_2144.jpg
_MG_2137.jpg
_MG_2161.jpg
_MG_2166.jpg
_MG_3626.jpg
_MG_3630.jpg
_MG_3620.jpg
_MG_3654.jpg
_MG_3636.jpg
_MG_3676.jpg
_MG_3658.jpg
_MG_3719.jpg
_MG_3755.jpg
_MG_3775.jpg
_MG_3766.jpg
_MG_3758.jpg