LOFT in RED APPLE

София, 2014.  Един от впечатляващите интериори на studio MODE. 

Дизайн за завист.

IMG_5779a.jpg
IMG_6041.jpg
IMG_5726.jpg
IMG_5721.jpg
IMG_5728.jpg
IMG_5758.jpg
IMG_6004.jpg
IMG_6124a.jpg
IMG_5973.jpg
IMG_6061.jpg
IMG_6158.jpg
IMG_5899.jpg
IMG_6199.jpg
IMG_5884.jpg
Бележка -

Бележка -

пет метровата стълбата движеща се по широчината на библиотеката има сложната и отговорна задача. 

IMG_6055.jpg